ปกพลาสติก ห่อหนังสือ

สินค้า  : ปกพลาสติก ห่อหนังสือ 

วัสดุ     : พลาสติก PVC คุณภาพดี

ขนาด  : ปกพลาสติก ขนาด 19.2 ซม. (7.5 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 21    ซม.  (8.2 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 21.3 ซม. (8.3 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 21.6 ซม. (8.4 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 23.5 ซม. (9.2 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 23.8 ซม. (9.3 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 24    ซม. (9.4 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 24.5 ซม. (9.5 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 24.8 ซม. (9.6 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 25     ซม. (9.7 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 25.5 ซม.  (10 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 25.7 ซม. (10.1 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 26    ซม. (10.2 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 26.5 ซม. (10.3 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 26.7 ซม. (10.4 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 27    ซม. (10.5 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 27.3 ซม. (10.6 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 27.5 ซม. (10.7 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 28     ซม. (11 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 28.2 ซม. (11.1 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 28.6 ซม. (11.2 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 29     ซม. (11.3 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 29.2 ซม. (11.4 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 29.5 ซม. (11.5 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 30    ซม. (11.6 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 30.2 ซม. (11.7 นิ้ว)

              ปกพลาสติก ขนาด 30.5 ซม. (12 นิ้ว)

 

วิธีการเทียบ เบอร์ปกพลาสติก

1. วัดขนาดหนังสือของลูกค้า จากบนลงล่างขนาดเท่าไหร่ เช่น 24 ซม.

2. เอาขนาดที่ได้ เช่น 24 ซม. ไปเทียบตารางให้ตรงเบอร์ 24 ซม.

เท่านี้ก็ได้ขนาดเบอร์ปก ที่สามารถใส่หนังสือของลูกค้าได้แล้ว

 

วิธีการสั่ง

1. แจ้งขนาด

2. แจ้งจำนวน